Förtroendevalda Landstinget i Värmland

Patientnämnd

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eriksson Erik G C Ordförande 1
Nilsson Agneta KD 1:e vice ordförande 2
Röhr Inga-Lill S 2:e vice ordförande 3
Torvaldsdotter Dehring Helene M Ledamot 4
Sjögren Birgitta SIV Ledamot 5
Bohlin Jan S Ledamot 6
Partanen Gun V Ledamot 7
Ljungsten Anders M Ersättare 8
Midböe Martin M Ersättare 9
Frödin Birgitta L Ersättare 10
Westlund Birgitta MP Ersättare 11
Arvholm Gun-Britt S Ersättare 12
Kjellström Marianne S Ersättare 13
Thunér Mats S Ersättare 14