Förtroendevalda Region Värmland

Stiftelser & fonder (9 st)

Namn
Donationsstiftelse, nr 1
Donationsstiftelse, nr 2
Mauritz Hellbergs premiefond
Laxfond Vänern
Stiftelsen Wermland Opera
Stiftelsen Erlandergården
Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola
Stiftelsen Värmlands Museum
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd