Förtroendevalda Landstinget i Värmland

Nämndemän & jurymän (5 st)

Namn
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Första gruppen
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Andra gruppen
Nämndemän i Hovrätten för Västra Sverige
Nämndemän i Kammarrätten i Göteborg
Nämndemän i Förvaltningsrätt