Förtroendevalda Region Värmland

Åsa Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
asa.b.johansson@liv.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
ALMI Invest Norra Mellansverige AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Oslo-Stockholm 2.55 AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ledamot 2018-11-07 - 2022-10-16