Förtroendevalda Region Värmland

Niklas Lehresjön (L)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.lehresjon@liv.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kultur- och bildningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Nämndemän i Hovrätten för Västra Sverige Nämndemän 2016-01-01 - 2019-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30
Stiftelsen Wermland Opera Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31