Förtroendevalda Region Värmland

Stina Höök (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0533-621 02 (bostad)
054-7011012 (arbete)

Postadress:
Bunäs Gård 661 94 Säffle
(bostad)
Bunäs Gård 661 94 Säffle
(utsändning)

E-post:
stina.hook@liv.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Oslo-Stockholm 2.55 AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ordförande 2018-11-07 - 2022-10-16