Förtroendevalda Region Värmland

Jesper Johansson (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0555-749 22 (bostad)
0722-54 55 71 (mobil)

Postadress:
Gullsjö 192 664 91 Grums
(bostad)
Gullsjö 192 664 91 Grums
(utsändning)

E-post:
jesper.johansson@liv.se

Bild på Jesper Johansson

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bussfastigheter i Kristinehamn AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gångjärnet i Karlstad AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-17 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott Ordförande 2019-01-17 - 2022-12-03
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-22 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-11-07 - 2022-10-16
Värmlandstrafik AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31