Förtroendevalda Region Värmland

Roland Kylén (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Viltförvaltningsdelegationen för Värmlands län Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31