Förtroendevalda Region Värmland

Elisabeth Björk (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0739515107 (mobil)

E-post:
elisabeth.bjork@liv.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ledamot 2018-11-07 - 2022-10-16