Förtroendevalda Region Värmland

Berit Larsson (SIV)

Kontaktinformation

Telefon:
070-4545221 (mobil)

E-post:
berit.i.larsson@liv.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och bildningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-15 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15