Förtroendevalda Region Värmland

Lisbeth Jarnbro (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Patientnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15