Förtroendevalda Region Värmland

Linda Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070 3641603 (mobil)

Postadress:
Egnahemsvägen 4 686 94 Rottneros
(bostad)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hjälpmedelsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-22 - 2022-12-31
Samordningsförbund Fryksdalen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland Ersättare 2019-01-15 - 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2018-11-07 - 2022-10-16