Förtroendevalda Region Värmland

Monika Bubholz (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-260102 (mobil)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30