Förtroendevalda Region Värmland

Lars-Åke Berg (SD)

Kontaktinformation

E-post:
lars.berg@liv.se
lars-ake.berg@sd.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ersättare 2018-11-07 - 2022-10-16