Förtroendevalda Region Värmland

Ljubica Jasic Modin (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-727 92 07 (mobil)

E-post:
ljubica.jasic.modin@sd.se
ljubica.jasicmodin@regionvarmland.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ledamot 2018-11-07 - 2022-10-16