Förtroendevalda Region Värmland

Johnny Grahn (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5701089 (mobil)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kollektivtrafiknämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15