Förtroendevalda Region Värmland

Sara Kihlström (KD)

Kontaktinformation

E-post:
sara.kihlstrom@liv.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15