Förtroendevalda Region Värmland

Sebastian Hidén (SIV)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15