Förtroendevalda Region Värmland

Åsa Grahn (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Första gruppen Jurymän 2019-01-01 - 2022-12-31
Patientnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31