Förtroendevalda Region Värmland

Stefan Moberg (KD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-11-24 - 2022-10-15